We have moved

NEW WEBSITE The Vietnamese Community in Australia – WA Chapter’s website is going to a new site. Please click on the new URL below. We will no longer maintain this site. Vietnamese Community in Australia – WA Chapter http://www.vietnamesecommunity.org.au   Advertisements

Financial Summary – from Tet New Year’s event Feb 2015

THI HOA HẬU ÁO DÀI TRẺ EM – Hội Chợ Tết 2015

Thông Báo Biểu Tình Phản đối Trung Cộng Xâm Lấn Lãnh Hải Kinh Tế và âm mưu cướp nước Việt Nam

ĐẠI HỘI THANH NIÊN-GÂY QUỸ tại PERTH

Poster gay quy perth Final A 4DH LeafletSupporter package_TieubangSponsorshipPackage_rev8b_print

Thư mời tham dự Buổi diễn thuyết của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải tại Perth

Download ChaKhai.3.8.2013.thongbao POSTER CHA KHAI

CANDLELIGHT VIGIL FOR ALL PRISONERS OF CONSCIENCE HELD IN VIETNAM

THƯ CẢM TẠ và DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TÂY ÚC

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ   XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN TÂY ÚC TÊN HỌ SỐ TIỀN VẬT DỤNG – THỨC ĂN KHÁC Ông Thái Minh Chánh  & Bà Phạm Thị Thanh $200.00 24kg cánh gà Bà Nguyễn Thị Nhiên 2000 chả giò Ông Nguyễn Văn Thanh & Bà Đồng Kim Hồng … Continue reading

  • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

    S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT