TRƯỜNG NGÔN NGỮ và VĂN HÓA VIỆT – TÂY ÚC

Trường Ngôn Ngữ và Văn Hóa Việt – Tây Úc.

Vietnamese Language & Cultural School – WA

Girrawheen Senior High School – 39 Calvert Way, Girrawheen WA 6064

(Corner of Girrawheen Avenue & Calvert Way)

Tôn chỉ của Nhà trường là giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Việt, qua cách học đọc, học viết, đồng thời áp dung được tiếng Việt vào cuộc sống thường nhật cùng với âm nhạc và các sinh hoạt văn học khác.

1. Lớp Việt ngữ cho trẻ em.

Nội dung:                  Tiếng Việt từ Mẫu Giáo trở lên. (Từ 5 đến 18 tuổi)
Điều hợp Viên:         BCH CĐ
Hiệu Trưởng:            Tăng Tuyết Liên
Cơ sở:                      Girrawheen Senior High School – 39 Calvert Way, Girrawheen WA 6064

Liên Lạc:                   CĐ


Kinh thua quy phu huynh.

Thay mat Ban Giam Hieu , toi xin goi den quy vi thong bao moi nhat cua truong .
Day la dia chi email nha truong duoc dung rieng trong viec lien lac giua nha truong va phu huynh hoc sinh .
Khi can dong gop y kien hay lien lac voi nha truong (hieu truong hay giao vien) xin quy vi hay dung email address nay
Xin thanh that cam on su ho tro cua quy vi.
Than kinh
Nguyen Ngoc Ngoan
Hieu truong

2. Lớp Việt ngữ Tráng Niên.

Nội dung:                     Tiếng Việt dành cho tuổi thanh niên.

ĐT liên lạc:                  0438 276 255

Điện thư:                     vietngutrangnien10@gmail.com

3. Lớp nghệ thuật:

Lớp đàn Mandoline.

Lớp nhạc cụ cổ truyền.

Ca vũ, nghệ thuật…

Xin gởi về địa chỉ: Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu – Tây Úc:

Unit 4 & 5, 151-153 Brisbane St, Perth WA 6000.

Học sinh phải mặc đồng phục có huy hiệu nhà trường.

Các lớp Việt ngữ hoàn toàn miễn phí.

Quý vị có thể đóng góp tài chánh xây dựng trường bằng :

 

1) Tiền mặt

2) Chi phiếu (cheque) xin đề:  Vietnamese Language and Cultural School of WA

3) Chuyển ngân trực tiếp :    BSB : 016 416   Account No.: 4527 05116


TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN.

RECENT POSTS


Sinh Hoạt Trường Em

TRƯỜNG NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT TÂY ÚC _ BẢN TIN HỌC KỲ 4 – NĂM 2010

THÔNG BÁO 06/08/10: TRƯỜNG VIỆT NGỮ CỘNG ĐỒNG

THÔNG BÁO 30/07/10: TRƯỜNG NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT – TÂY ÚC

BẢN TIN HỌC KỲ 3 / NĂM 2010

TIẾNG VIỆT DỄ THƯƠNG QUA HAI MIỀN NAM, BẮC!

TIẾNG ANH, TIẾNG VIỆT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

  • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

    S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

%d bloggers like this: