30/04/2015 Ngày Quốc Hận thứ 40 – Từ Melbourne đến Canberra

Ngày Quốc Hận thứ 40 – Từ Melbourne đến Canberra Original article from http://www.lyhuong.net/uc/index.php/30-04/4110-4110 Bốn mươi năm qua tinh thần chống cộng càng ngày càng lan rộng ra. Nhiều người cứ nghĩ rằng với thời gian, với việc Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam, với số lượng Người Việt … Continue reading

  • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

    S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT