Những Hy Vọng Mong Manh – by Carina Hoang

Perth, Western Australia, 28/4/2010 Một lần nữa, Carina cùng với một nhóm người Việt Nam trở về những hòn đảo hoang tại Nam Dương, nơi mà 30 năm trước hàng ngàn Thuyền Nhân Việt Nam đã từng tạm trú. Trong hành trình đi tìm mộ của Thuyền Nhân taị Nam Dương cách đây mấy tuần, … Continue reading

  • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

    S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT