Bản Tin CĐNVTD Liên Bang 27/11/2010 CĐNVTD vận động cho tù nhân lương tâm với Tiểu Ban Ngoại Giao của Quốc Hội

BanTinCDNVTD VCA TieuBanNgoaiGiao JSCFADT ForeignAffairsSubCtee DVT LeCong 0k24 0k27

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

    S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

%d bloggers like this: