Đơn Xin Nhập Học Tiếng Việt

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU – TÂY ÚC

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA/ WA CHAPTER INC.

clip_image003

TRƯỜNG NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT-TÂY ÚC

VIETNAMESE LANGUAGE & CULTURAL SCHOOL OF WA

Đơn Xin Nhập Học Tiếng Việt

clip_image005clip_image007 Lớp: ……….. Niên khóa: …………

Họ (surname)………………………………………………………………………………………………

Tên (given names)………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh (Date of birth)…………………./………………/……………….

Địa chỉ (address)…………………………………………………………………………………………………

clip_image009Tên Cha và Mẹ hay Người Giám Hộ (parents’ or guardian’s names)

………………………………………………………………………………………………

Điện Thoại nhà (Home tel.) ……………………………… Mobile 1………………………………..

Email:………………………………………………………………….Mobile 2……………………………….

Trường Úc đang học (current school)…………………………………………………………………

clip_image011Lớp (year)………………………………………………………….

Có bịnh gì đặc biệt? (medical problems)………………………………………………..

Có bị dị ứng gì không? (Allergy)…………………………………………………………

Đang xử dụng thuốc gì ?(current medications)………………………………………..

clip_image013Có nhu cầu đặc biệt gì?(any specific needs)……………………………………….

Người liên lạc khi có chuyện khẩn cấp (contact persons in emergency) :

Name :……………………………………….. Mobile……………………………………………..

v Phụ huynh cam đoan những điều khai trên hoàn toàn đúng sự thật.

v Phụ huynh hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu không cập nhật hóa những chi tiết trên.

v Học sinh và phụ huynh cam đoan tuân theo nội quy và kỷ luật của trường.

v Trong trường hợp học sinh bị bệnh hoặc gặp tai nạn, nhà trườngcó toàn quyền đưa em đi bác sĩ hay bệnh viện gần nhất nếu không liên lạc được với phụ huynh.

Phụ Huynh ký tên …………………………………… Ngày…………………………

* Tiên học Lễ , Hậu học Văn *

Download:

Đơn Xin Nhập Học Tiếng Việt

NỘI QUY DÀNH CHO HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

    S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

%d bloggers like this: