BẠCH THƯ CĐNVTDUC/TU:Trường Việt Ngữ Cộng Đồng, tên gọi Việt Ngữ Hùng Vương , tại Perth.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC

VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA / WA.CHAPTER INC.

Unit 4 & 5, 151-155 Brisbane St, Perth, W.A. 600 Tel: (08) 9328 8914 Email: wa@ausviet.net mailto:wa@ausviet.net Website: https://ausvietwa.wordpress.com/

————————————————————————————————————————-

PERTH ngày 12/6/2010

BẠCH THƯ

Kính gởi :

BCH/Cộng Đồng Người VIệt Tự Do Liên Bang Úc Châu .

BCH/Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu các Tiểu Bang.

Quý Tổ Chức, Hội Đoàn, Đoàn Thể.

Quý cơ quan Truỵền Thông, Báo chí .

Quý vị Phụ Huynh Học Sinh trường Việt Ngữ Hùng Vương .

Quý vị Giáo Viên thiện nguyện của trường Việt Ngữ Hùng Vương.

Quý Đồng Hương Úc Châu.

Chủ đề:

Trường Việt Ngữ Cộng Đồng, tên gọi Việt Ngữ Hùng Vương , tại Perth.

Kính thưa quý vị.

Trường Việt Ngữ là cơ sở giảng dạy tiếng Việt, được Ban Chấp Hành Cộng Đồng (BCHCĐ) xin phép thành lập tại Tây Úc từ năm 1981, nhờ sự vận động của Bác Lê Tấn Kiết (chùa Chánh Giác) và các ông Chủ Tịch Mai Xuân Thành, ông Phó Chủ Tịch Đoàn Văn Phi Long, BS Ngô kim Trí, ông Đặng Vũ Thuật. Hiệu trưởng (HT) đầu tiên là Giáo sư Phạm Quang Huyến, đã xin tiền trợ giúp của bộ Giáo Dục thông qua Bộ Di Trú, ông Phạm Phước Hải (PPH) là người HT thứ 3, từng được BCHCĐ giao phó trách nhiệm từ năm 1983. Trường được thành lập và được biết với tên gọi Việt Ngữ Hùng Vương (VNHV).

Cộng Đồng (CĐ) từ trước đến nay cần duy trì sự hoạt động của trường VNHV, với mục đích giữ gìn Ngôn ngữ và phát huy Văn hóa Việt, và với niềm tin tưởng vào sự làm việc nhiệt tâm của người Hiệu trưởng, nên ông Phạm Phước Hải (PPH) vẫn được BCHCĐ ủy thác để tiếp tục điều hành. Cho đến khi BCHCĐ chính thức nhận được thư khiếu nại gởi đến BCHCĐ.

– Ngày 01 tháng 03 năm 2010, BCHCĐ nhận được thư của một giáo viên đang giảng dạy tại trường, khiếu nại ông PPH không minh bạch trong trách nhiệm quản thủ tài chánh của trường, và yêu cầu BCHCĐ xem xét.( xin đọc thư đính kèm)

– Ngày 28 tháng 03 năm 2010, BCHCĐ đã triệu tập 1 phiên họp kín có tính cách nội bộ , mời cô giáo nguyên đơn lên trình bày, đồng thời cũng mời ông PPH đến để giải thích với mục đích ghi nhận và đúc kết dữ kiện .

– Ngày 28 tháng 03 năm 2010, giáo viên nguyên đơn đến, nhưng ông PPH nhắn tin cho bà Chủ tịch là ông không tới. Bà Chủ Tịch cảnh báo, nếu không tới thì sự việc kể như đã rõ ! Sau đó ông PPH cũng đến trễ 30 phút, ông không đến một mình, mà mang theo những người không được mời gồm có: Vợ và chị của ông PPH, 2 phụ nữ tự nhận mình là Hội Phụ huynh Học sinh (PHHS), và 1 thanh niên (lúc đó chưa được ông PPH phong thành giáo viên) . Những người này không giới thiệu tên mình, và đã có những cử chỉ, thái độ và lời nói “không phù hợp” cho một buổi họp nghiêm túc, mà không trình bày về trách nhiệm quản thủ tài chánh trường VNHV của ông PPH. (diễn tiến cuộc họp đã được ghi âm với sự đồng ý của mọi người trước đó, ghi nhận đầy đủ sự hổn độn, vô trật tự do các phần tử trên gây ra).

Thoạt đầu ông PPH đọc một bức thư do ông soạn sẵn, với lời lẽ hằn học gửi đến BCHCĐ, cùng lời trách “Tại sao không bàn riêng với ông mà phải “mang” ông ra buổi họp ?” nhưng vẫn né tránh vấn đề tài chánh được BCHCĐ yêu cầu. Sau đó ông PPH đã rời buổi họp trong thái độ giận dữ, bất hợp tác, nhưng đã được BCHCĐ yêu cầu trở lại để tiếp tục cuộc họp. (xin xem tờ đính kèm)

Với mục đích tìm hiểu vấn đề có tình có lý trong tinh thần ôn hòa, hợp tác để bảo vệ uy tín của trường nói chung và của ông Hiệu trưởng nói riêng. Cuối cùng, BCHCĐ đã đồng thuận với ông PPH có thời gian 2 tuần, để gởi đến Ban Chấp Hành bản báo cáo chi thu 5 năm vừa qua. Ông đã đồng ý. Cũng như bà vợ ông PPH là Đào Thị Hà Thanh chắc nịch tuyên bố: “ Nếu muốn báo cáo của 20 năm cũng có liền !”

Bà Chủ Tịch Trần Thị Dậu sau đó cũng đã xác định với ông PPH : “ Nếu báo cáo tài chánh được chúng tôi cho Auditor kiểm chứng là đúng đắn và chính xác, thì BCHCĐ chúng tôi sẵn sàng xin lỗi ông”.

Nhưng sau hơn 4 tuần, và với sự gia hạn đầy thông cảm của Bà Chủ Tịch, ông Phạm Phước Hải cũng vẫn không gửi Báo cáo Tài chánh theo như ông và gia đình ông đã hứa.

– Ngày 07 tháng 05 năm 2010, ông PPH đã gửi thư tay đến Văn Phòng CĐ, trong đó có một tờ giấy A4, được gọi là “Báo cáo tài chánh năm 2009”, với vài hàng chữ, vài con số đi kèm. Trên đó không có tên nguời gởi, người nhận, người viết, ngày tháng và chữ ký của ai cả.

– Ngày 09 tháng 05 năm 2010, BCHCĐ nhóm họp để tìm giải pháp cho việc ông PPH đã “không tôn trọng lời hứa” là báo cáo tài chánh cho 5 năm. Cùng hôm đó ông PPH, thay vì gửi đến cho BCHCĐ, mà lại gửi email cá nhân cho bà Chủ tịch, và đã được bà in ra và đem đến buổi họp 5 tờ giấy đánh máy mà ông PPH gọi là “Báo cáo tài chánh”. Tất cả thành viên BCHCĐ cùng ban Giám sát, thành phần Ủy viên đều nhận định, 5 tờ “báo cáo” này hoàn toàn không hội đủ tính cách pháp lý tiêu chuẩn của một bản báo cáo, mà một nhân viên sở thuế như ông PPH phải biết rõ. Giống như lần trước, vẫn là những tờ giấy vô giá trị vì không có tên người gửi, người nhận, cũng không có tên tuổi và chữ ký người khai và ngày tháng gì cả (xin đính kèm theo đây) Đây cũng là lần thứ 2 ông PPH bỏ lỡ cơ hội để chứng minh sự minh bạch tài chánh của mình. Thế mà ông PPH vẫn nói với Phụ huỵnh Học sinh là những bản báo cáo tài chánh của ông là đúng khuôn mẫu Bộ Giáo dục (?).

BCHCĐ sau đó cũng đã chuyển những tờ giấy này đến chuyên viên Kế toán, và đã được xác nhận là “không đáp ứng được yêu cầu tối thiểu của một bản báo cáo tài chánh, và cũng không có gì chứng minh được cho những điều kê khai, như hầu hết các báo cáo của cơ quan, hội đoàn cho sở Thuế!”. Do đó BCHCĐ sẽ tiến hành việc Audit trong những ngày tới.

. Phiên họp BCHCĐ đúc kết với 100% phiếu biểu quyết kín, đồng ý đề nghị ông PPH tự từ chức. Nếu ông không hồi âm sau 48 giờ, lúc đó BCHCĐ sẽ giải nhiệm ông khỏi chức vụ Hiệu Trưởng, căn cứ vào tính vi phạm nghiêm trọng Nội quy của CĐ (Chương 12, Điều 47, khoản 1, 2, 3 và 4.), và vi phạm điều lệ về ngân sách Hội Đoàn 1987). Trước khi buổi họp kết thúc, bà Chủ tịch CĐ Trần thị Dậu có đề nghị với BCHCĐ nên để ông PPH ra đi trong danh dự: “Chúng ta hãy khoan gửi Quyết định này đi. Sau khi về đến nhà chính tôi sẽ liên lạc ngay với ô.PPH, yêu cầu ông gửi bản báo cáo tài chánh đúng cách cùng với thư từ chức đến BCHCĐ.” Và đã được tất cả đồng thuận.

.- Sau gần một tuần lễ, ngày 18 tháng 05 năm 2010, BCHCĐ buộc phải gởi cho ông PPH “Quyết định giải nhiệm” bằng thư bảo đảm. Trong thư yêu cầu ông PPH phúc đáp trong vòng 48 giờ, sau khi nhận được (Xin đọc văn thư đính kèm). Lại một lần nữa, ông PPH cũng không có hồi âm.

Những điều trình bày ở trên chỉ là sự giải quyết trong trách nhiệm của BCHCĐ trên “nguyên tắc thủ tục” cho việc “bạch hoá tài chánh” của ông PPH đến Giáo viên, PHHS, công chúng và BCHCĐ”.

BCHCĐ xin xác nhận: không có ai trong BCH hay trường VNHV có hiềm khích cá nhân với ông PPH, cũng không có ai đả động đến những chuyện về đời tư của ông, như lời ông đã nói với PHHS để đánh lạc hướng dư luận.

Tuy nhiên, điểm chính của vấn đề trong thư khiếu nại do giáo viên trường VNHV gửi đến BCHCĐ là:

– Tiền học phí của mỗi học sinh hàng năm là $50.00

– Tiền biếu tặng của các Mạnh Thường Quân

– Tiền gây quỹ do trường VNHV tổ chức.

Qua lá thư khiếu nại đó, nhận định của BCHCĐ là bất cứ một ngân khoản nào do đồng bào đóng góp, bổn phận của ông Hiệu trưởng, là phải minh bạch tài chánh với mọi người, đồng thời phải khai thuế với Chính Phủ.( Xin đính kèm thư của Giáo viên NTT).

Tất cả những khoản thu nhập đó không phải là thu nhập của cá nhân của ông PPH, và ông cũng thừa hiểu việc báo cáo tài chánh hằng năm đến BCHCĐ là bổn phận đối với PHHS, Thầy Cô giáo và CĐ, bởi trường VNHV là của Cộng Đồng.

Các em học sinh của trường VNHV là người thụ hưởng thành quả giáo dục từ cha mẹ, chính phủ, và các mạnh thường quân đóng góp qua hình thức hiện kim, thì cả các em cũng có quyền biết đồng tiền của phụ huynh mình đóng góp đã được sử dụng như thế nào!

Tóm lại, việc BCHCĐ yêu cầu ông PPH báo cáo tài chánh theo thư khiếu nại của Giáo viên cũng chỉ là nguyên tắc điều hành căn bản trong một cơ cấu. Vậy lý do nào làm ông PPH phải cương quyết lãng tránh?

Một điều quan trọng nữa để BCHCĐ kiên định hơn trong quyết định bãi nhiệm ông PPH, là trong suốt quá trình hơn 25 năm, một số giáo viên đã từng đề nghị ông PPH đưa môn Việt Sử để giảng dạy cho các em. Chương trình đã được nghiên cứu và chọn lựa để phù hợp với việc giảng dạy cho các học sinh từ lớp một trở lên, do Tiến sĩ ngôn ngữ Bửu Khải, Giáo sư Đại học Curtin Nguyễn Kỳ Hưng, cựu giáo sư Sử Địa VN Trần Mỹ Điệp và ông Lê văn Thắng dầy công soạn thảo, nhưng ông PPH đã khăng khăng gạt bỏ và mãi tới nay vẫn không cho dạy, với lý do: “Chương trình Việt Sử không phù hợp”.

Vậy nếu ông là người có thật tâm muốn phát huy Văn hoá và cội nguồn dân tộc Việt như vợ ông và ông đã khẳng định trên báo, thì tại sao ông không đề nghị soạn một chương trình Việt Sử khác, “phù hợp” hơn theo ý của ông, trình bày đến Ban biên soạn Việt Sử để cùng áp dụng?

– Ngày 21 tháng 5 năm 2010, CĐNVTUUC/TU đã chiếu theo Văn thư do bà Chủ tịch Trần Thị Dậu ký tên, cùng với Tổng thư ký Nguyễn Lê Thanh, chính thức giải nhiệm ông Phạm Phước Hải khỏi chức vụ hiệu trưởng trường VNHV, sau hơn 25 năm tin tưởng giao trách nhiệm cho ông. Lý do giải nhiệm :

Căn cứ theo Luật Hội Đoàn (luật Hội Đoàn Úc Associations Incorporation Act 1987, chuơng 5, điều 25 và 26) và Nội quy của CĐNVTDUC/TâyÚc (Chương 12, Điều 47, khoản 1, 2, 3 và 4).

Ông PPH đã không thực thi được mục đích của trường và thể hiện tính cách đạo đức của một nhà mô phạm.

– Ngày 22 tháng 05 năm 2010, vào lúc 13 giờ, BCHCĐ và Hiệu trưởng lâm thời đến trường nhận bàn giao với bà Hiệu Trưởng Cristina của trường Highgate, nơi CĐ mướn để mở trường VNHV.

Ông PPH đã bất chấp quyết định giải nhiệm, lại vận động một số người mà ông cho là hội PHHS theo yêu cầu của ông tới làm sức ép từ số đông, ầm ĩ, lấn áp, để buộc BCHCĐ phải thừa nhận ông vẫn tiếp tục làm hiệu trưởng. Trái với lời cáo buộc của bà Hoa Vô Ưu là: “Chính mắt tôi trông thấy quý vị CĐ đến trường đôi co, chửi bới…”.mà chính bà vợ ông PPH đã mắng chửi một thành viên trẻ trong BCHCĐ là đã “phản thầy”, và thoá mạ một cô giáo không nghe theo chồng bà là “phá trường” ngay đầu buổi đối thoại, và người của ông PPH còn có hành động lôi kéo một thành viên BCHCĐ để không cho người này tiếp tục giải thích (có nhân chứng).

Kính thưa quý vị, BCHCĐ là những người Đại diện cho CĐ, làm việc cho CĐ thì BCHCĐ không thể hành xử như những lời thiếu trung thực như trên.

Diễn tiến hôm đó tại trường, ông PPH đã cho ít nhất 3 người quay film, chụp ảnh mà không qua ý kiến chúng tôi. Vậy BCHCĐ khẩn khoản xin ông PPH hãy gửi những đoạn Video đó lên tòa báo, hay diễn đàn khắp nơi để Đồng hương được nghe, xem tường tận ai đã “chửi bới” ai ? Chúng tôi tin rằng trong cuộc “gặp gỡ” hôm đó, cũng có những PHHS đã bất mãn với những phản ứng của nhóm ông PPH, có người đã bỏ ra về và chúng tôi tin họ cũng sẽ có nhận xét lên báo chí trong nay mai.

Trong một bức thư của Tổng thư Ký BCHCĐ, ông Nguyễn Lê Thanh trả lời thư chất vấn BCHCĐ của ông PPH trước đó, toàn văn câu nói chỉ để quy trách cho ông PPH và gia đình ông đã biến buổi họp với BCHCĐ lần đầu tiên ngày 28/3/10 thành một cái chợ vịt, , và xem BCHCĐ như đám Vịt con, để mô tả cục diện buổi họp hôm đó. Nhưng bà Đào thị Hà Thanh, vợ ông PPH đã “trích ngang” câu nói để xuyên tạc là :“bôi bác trường VNHV”.(xin kèm bức thư của ông Nguyễn Lê Thanh)

Ngày 29 tháng 5, ông Hội trưởng Hội PHHS tuyên bố “Đề nghị từ nay trường VNHV hoàn toàn độc lập”. Với lý do: “Vì dù từ năm 1985, BCHCĐ có giao trách nhiệm điều hành trường VNHV cho ông PPH gánh vác, nay sau hơn 25 năm làm hiệu trưởng, trường VNHV không còn trực thuộc BCHCĐ nữa”. Với lập luận vô tổ chức, và phản luân lý như vậy, nhưng ông PPH, đã không có một lời đính chính! (tường thuật của Giáo viên).

Những ý kiến tương phản của tập thể người Việt tị nạn ở Perth trong thời gian vài tuần qua, là do một số người có cảm tình cá nhân với ông PPH đã đến làm áp lực với BCHCĐ, binh vực cho ông PPH theo cảm tính, mà không nhìn ra được lý lẽ của vấn đề, không biết nguồn gốc thành lập của trường VNHV, hay chưa thông hiểu những đòi hỏi về pháp lý mà một tổ chức sinh hoạt dân chủ phải tuân thủ. Cứ tưởng trường VNHV là do ông PPH lập ra, như ông đã cố tình làm lạc hướng dư luận bao năm nay.

Một điểm cần nêu lên ở đây, là trong suốt bao nhiêu năm làm Hiệu trưởng, ông PPH không thành lập Ban Giám Hiệu! Mãi đến sau ngày BCHCĐ yêu cầu việc bạch hoá tài chánh của trường, ông PPH mới vội vàng thành lập ban Giám hiệu với một cô được ông PPH đưa vào dạy 3 tuần (3 buổi học) lên làm Hiệu phó, và một Thủ quỹ cũng chưa từng là giáo viên của trường, để điền vào chức “Hiệu trưởng kiêm thủ quỹ” của ông hơn 25 năm qua. Bất chấp thư phản đối việc thành lập Tân ban Giám hiệu này, với chữ ký của 7 giáo viên trong tổng số 10 giáo viên của trường.(tất cả 7 giáo viên đồng xác nhận và sẽ trưng dẫn bức thư phản đối khi cần).Các giáo viên cũng xác định, 3 cô còn lại không ký vào thư gồm :

1. Cô chị của ông PPH 2. Cô Vơ của ông Tân Thủ quỹ. 3. Cô bạn thân của ông PPH.

Với tỷ số 7/10 đã ký vào thư phản đối này cũng đủ cho chúng ta thấy “sự bất tín nhiệm” của giáo viên trường VNHV đối với ông PPH như thế nào !

Mặc dù vậy, cũng trong ngày 29 tháng 05 năm 2010, ông PPH đã sử dụng ban Giám hiệu này ngồi ghế Chánh án và Công tố viên “hung hãn, đập bàn, vổ ghế, la hét…” (diễn biến đã được giáo viên ghi âm đầy đủ) để mở một phiên xử cáo buộc 2 giáo viên “làm rối loạn trong trường” ,và ép buộc 2 cô phải ra khỏi trường mà không có lý do chính đáng, và dù chính ông đã bị CĐ giải nhiệm !!! Ông PPH cũng tuyên bố: “Vì Nội quy của CĐ là chỉ do một số người viết ra, ông không phải là Ủy viên BCHCĐ, nên ông không bị Nội quy đó chi phối!”(ghi nhận của giáo viên) mặc dù ông là người từng tham dự và góp ý kiến trong các kỳ họp BCHCĐ để Tu chính Nội Quy.

Cùng thời gian này, ông PPH đã làm thỉnh nguyện thư cho nhiều người ký với lý do thuyết phục gian dối: “Phải ký để không thôi Bộ Giáo dục sẽ lấy lại trường con cháu mình không có chỗ học tiếng Việt!” (theo lời thuật của một PHHS đã lỡ tin và ký tên) mà thật ra là để ông sử dụng gởi lên Bộ Giáo dục. xin tách rời trường VNHV ra khỏi CĐ (ghi nhận từ Giáo viên), ông lại còn lý luận: “CĐ bao năm qua đã không ngó ngàng đến trường” hoặc “tài chánh thiếu trước hụt sau và ông PPH phải bù đắp!”

BCHCĐ cũng xin thưa: “Từ lâu, ông PPH đã có ý tách riêng trường ra khỏi sự liên hệ với CĐ như quý vị đã biết. Thế nên ông đã không báo cáo tài chánh đến BCHCĐ hằng năm, dù có lời yêu cầu của nhân viên Kế toán CĐ. Vậy thì việc tài chánh của trường có “thiếu” hay “dư” làm sao BCHCĐ biết được! Hơn nữa, khoản tiền trợ cấp từ Bộ Giáo dục và những nguồn tài chánh khác như đã đề cập, BCHCĐ đã không được biết ông PPH sử dụng như thế nào thì phải căn cứ vào đâu để “giúp, hay không giúp”, hoặc giả BCHCĐ đâu có để cho người làm thiện nguyện mà phải hy sinh tiền bạc cá nhân lâu năm thế ! Hằng năm vào Lễ Hội Tết Nguyên đán, và Trung Thu đều do BCHCĐ tổ chức, dĩ nhiên phải có sự tham gia của trường VNHV, và trong mỗi kỳ Lễ phát thưởng cho Học sinh VNHV đều có đại diện BCHCĐ đến tham dự, và ủng hộ. Thế sao gọi là “không ngó ngàng”?

Vấn đề “Tiền “nhà nước” cho chỉ có một ít, thì hà cớ gì BCHCĐ phải thắc mắc!”. Thưa đây không phải tiền Bộ giáo dục, học trò đóng góp hay PHHS “cho” riêng ông PPH, mà là khoản tài chánh của trường, của mọi người. Nên ông PPH có bổn phận phải tường trình, báo cáo trước CĐ, cho dù chỉ là một số tiền nhỏ cũng vậy! Nhất là đã có sự khiếu nại từ Giáo viên của trường.

BCHCĐ cũng đã được Viên chức Bộ Giáo dục Tiểu bang cho biết : Ông PPH đã và đang vận động Hội Phật Giáo chùa Chánh Giác với tư cách một Hội Đoàn đứng ra để mở trường riêng cho ông, với mục đích xin khoản trợ cấp của Bộ Giáo dục cho trường mà không qua CĐ nữa, và dĩ nhiên là để ông vẫn làm Hiệu trưởng. Nhưng yêu cầu này đã bị từ chối.

Trong bài “SOS !” được đăng tải trên báo và các diễn đàn tuần trước của bà Đào Thị Hà Thanh,vợ ông PPH đã có những lời ám chỉ BCHCĐ như một đám người “hung tợn” luôn đe doạ đến sư an nguy của gia đình bà, và cả trong giấc ngủ bà cũng mơ thấy. Nhưng thực tế, chúng tôi lại ghi nhận được những sự việc đã xảy ra sau đây:

Vào ngày Thứ Năm 01/4/2010, Ủy viên Văn Hóa Giáo dục trong BCHCĐ đã bị đâm thủng một lúc tất cả 4 bánh xe.( đã báo với Cảnh sát).

Vào ngày thứ Bảy 03/4/2010, xe của một cô giáo không theo phía ông PPH đã bị đập phá tệ hại. (đã báo với Cảnh sát)

Một bức thư nặc danh không ghi ngày, đã gửi cho một cô giáo không theo phía ông PPH với lời chửi bới tục tằn đầy tính hăm dọa.( đang dùng chứng minh với Cảnh sát, và sẽ được trưng dẫn khi cần)

Chúng tôi chỉ muốn nêu sự việc xãy ra trên đây để xác định với Đồng hương một điều chắc chắn là không do đám người “hung tợn” mà bà vợ ông PPH muốn ám chỉ đã làm.

Một lần nữa, BCHCĐ xin xác nhận trường VNHV do BCHCĐ thành lập từ năm 1981 và ông PPH là người thứ 3 được BCHCĐ bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Trường VNHV không là của riêng của ông PPH. Nên việc “cướp trường” như lời vợ ông PPH “Cầu cứu SOS !”trên báo, nên được Đồng hương Tây Úc đặt ngược lại cho ông PPH và vợ là bà Đào Thị Hà Thanh.

BCHCĐ mong mỏi được quý PHHS và Giáo viên trường VNHV cũng như quý Đồng hương cùng lên tiếng phản đối việc ông PPH đã lợi dụng lòng tin của quý vị cho mục đích cá nhân,

Con em chúng ta còn hoc tiếng Việt là nguồn gốc Việt chúng ta còn. CĐ.NVTDUC/TU trong trách nhiệm đại diện CĐ địa phương, chúng tôi chủ trương luôn trân trọng, gìn giữ trường tiếng Việt như căn bản văn hóa của người Việt tỵ nạn CS tiểu bang Tây Úc.

BCHCĐUC/TâyÚc xin chân thành cảm tạ quý Đồng hương đã cùng chia sẻ Bạch thư này.

Trân trọng .

Ban Chấp Hành CĐNVTDUC/TU

DOWNLOAD:

BACH THU CDNVTDUC TU vv TVNHV 120610

THU Co NTT GOI BCHCD VV TVNHV

Các bản “Báo Cáo Tài Chánh”

BAO CAO TAI CHANH TVNHV 2005 va 2006

BAO CAO TAI CHANH TVNHV 2007 va 2008

BAO CAO TAI CHANH TVNHV 2009

STATEMENT OF EXPENDITURE 2008 TVNHV

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

  • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

    S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

%d bloggers like this: