• Vietnamese Community in Australia – WA Chapter founded 1978 Committee office: unit 4 & 5, 151-155 Brisbane Street Perth WA 6000 Mailing address: Surgery: 167 Palmerston Street, Perth WA 6000, Tel 9227 6255, Fax 9227 6116, Direct contact: 0488 042 182 email: vietnamesewa@gmail.com

Minutes of Meeting – AGM

MINUTES OF MEETING – Annual General Meeting Venue: Koondoola Hall, 26 July 2015 @ 2PM to 5PM Read Minute of Meeting                                                CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC                               … Continue reading

Thông Báo – Tượng đài Thuyền Nhân Việt Nam

Khắc Tên Lưu Niệm Trên Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam Thông Báo                                                           CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC                                VIETNAMESE COMMUNITY … Continue reading

Thông Báo – Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Bầu Cử Tân Ban Chấp Hành Cộng Đồng Nhiệm Kỳ 2015 – 2017  

Thông báo khắc tên

  CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC                                VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA WA CHAPTER INC.                 Office: Units 4 and 5, 151 Brisbane Street, Perth 6000 Tel / Fax 61629731 Postal address: 167 Palmerston St. Perth WA 6000 President: Email: vietnamesewa@gmail.com  Fax 92276116 Website: https://ausvietwa.wordpress.com/ FB http://www.facebook.com/VietnameseCommunityinAustraliaWaChapter ABN 78 936 … Continue reading

For Public Approval – Notice of General Meeting & Proposed Amendments to the Constitution

The followings documents are for public approval as presented on 26.7.2015 General Meeting. NOTICE OF GENERAL MEETING TO ALTER THE RULES Constitution with proposed amendments – Updated

independent audit report

        Updated audit report Financials 2014 CĐ.docx      

30/04/2015 Ngày Quốc Hận thứ 40 – Từ Melbourne đến Canberra

Ngày Quốc Hận thứ 40 – Từ Melbourne đến Canberra Original article from http://www.lyhuong.net/uc/index.php/30-04/4110-4110 Bốn mươi năm qua tinh thần chống cộng càng ngày càng lan rộng ra. Nhiều người cứ nghĩ rằng với thời gian, với việc Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại đối với Việt Nam, với số lượng Người Việt … Continue reading

THÔNG BÁO THAY THIỆP MỜI THAM DỰ NGÀY QUỐC HẬN

           CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC                                VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA WA CHAPTER INC.                 Office: Units 4 and 5, 151 Brisbane Street,  Perth 6000 Tel / Fax 61629731 Postal address: 167 Palmerston St. Perth WA 6000                                        President: 0488 042 182 –  Fax 92276116                                               Email: vietnamesewa@gmail.com                                                    Website: https://ausvietwa.wordpress.com/ … Continue reading

  • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

    S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT