• Vietnamese Community in Australia – WA Chapter founded 1978 Committee office: unit 4 & 5, 151-155 Brisbane Street Perth WA 6000 Mailing address: Surgery: 167 Palmerston Street, Perth WA 6000, Tel 9227 6255, Fax 9227 6116, Direct contact: 0488 042 182 email: vietnamesewa@gmail.com

Tuần Lễ Quyên Góp Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Hải Yến tại Phi Luật Tân – CĐNVTDUC-WA

    THONG BAO_CDNVTDUCTU_2013_2015_TB01_QuyengopHaiYen HAIYAN invoice

Water puppetry (Múa Rối Nước)

WATER PUPPET flyers

TƯỜNG TRÌNH SƠ LƯỢC HOẠT ĐỘNG của Ban Chấp Hành Cộng Đồng nhiệm kỳ 2011-2013

   CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC  VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA/WA CHAPTER INC.  Unit 4 & 5, 151-155 Brisbane Street, Perth WA 6000 Tel 6162 9731  Mailing address: 167 Palmerston St. Perth WA 6000 Fax 92276116  Email: vietnamesewa@gmail.com Website: http://ausvietwa.wordpress.com/  TƯỜNG TRÌNH SƠ LƯỢC HOẠT ĐỘNG  của Ban Chấp Hành … Continue reading

CĐNVTD WA – Annual Reports 2013 – 2014

2013 Draft Balance Sheet B 2013 draft P and L statement Bien Ban phien hop voi THH 20.2.2012. format pdf MoM 24.6.2012 Monument fund receipts & payments

POSTERCHAKHAI_thumb.jpg
Vietnameseflaglasteditversion_Page_1_thumb.jpg
Letter to the Vice Chancellor

Re: Celebration 40 years of Australian Diplomatic Relations with Vietnam.

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ DO ÚC CHÂU / TÂY ÚC VIETNAMESE COMMUNITY IN AUSTRALIA WA CHAPTER INC. Office: Units 4 and 5, 151 Brisbane Street, Perth 6000 Postal address: 167 Palmerston St. Perth WA 6000 President: 08-92276255 , 0488 042 182 – Fax 92276116 Email: vietnamesewa@gmail.com Website: http://ausvietwa.wordpress.com/ ABN 78 936 522 494 17 … Continue reading

 • Our Sponsors: S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

  S&T GRAPHIC DESIGN AND COLOUR PRINT

 • Luke Simpkins MP federal member for cowan

  Dân biểu Liên bang Úc Luke Simpkins, khu vực bầu cử Cowan (Tây Úc):

 • Thanh Du & Co‎ – Khai Thuế & Kế Toán

  Văn Phòng Kế Toán Uy Tín Của CĐ

 • Photos – Tết Festival 2010

 • Anzac Day 2010

  azac20

  azac19

  azac18

  More Photos